My Photo

Garnbalance

 • garnforbrug 2012
  forbrug: 2900g (lagergarn: 2062g, nyt garn 838g) indkøb: 1400g + gaver: 650g = totalt nyt garn: 2050g
 • garnforbrug 2011
  forbrug: 4584g (lagergarn: 3113g, nyt garn 1471g) indkøb 2200g + gaver 1150g = totalt nyt garn: 3350g donationer til neonatal tæpper 3000g
 • garnforbrug 2010
  forbrug: 5143g (lager 3774g nyt garn: 1369g) indkøb: 3575g gaver: 1050g total nyt garn: 4625g
 • garnforbrug 2009
  lagerforbrug 2611 g, samt 2272 g forbrugt af 8550 g nyindkøbt garn - ialt forbrugt 4883 g
 • garnforbrug i 2008
  indkøb : 7775 g (2318 forbrugt), lager: 3670g , ialt 5988g
 • forbrugt i 2007
  4380 gram lagergarn

« Fredag, allerede ?! | Main | Låne-ugle »

Comments

Linda

En skinnfell? Hvad er mon det.... Men det lyder lidt fladt og livløst :oD
Det kommer næsten altid efter en masse energi....

Jamen for pokker da, det lille lilla soveværelse skal da selvfølgelig indvies med et par pinde :o)

LindaT, Kastrup

Hvor fedt er det lige, nu med egen dør. Tillykke Oskar. Jeg glæder mig til at se resultatet over 2 strikkepinde i nær fremtid?

Fuglemamma

Sånn der opp som en løve, ned som en skinnfell er et ganske kjent fenomen her i huset også. I dag har jeg vært skinnfell hele dagen, bokstavelig talt. Støvet løper nok ingen steder.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment