My Photo

Garnbalance

 • garnforbrug 2012
  forbrug: 2900g (lagergarn: 2062g, nyt garn 838g) indkøb: 1400g + gaver: 650g = totalt nyt garn: 2050g
 • garnforbrug 2011
  forbrug: 4584g (lagergarn: 3113g, nyt garn 1471g) indkøb 2200g + gaver 1150g = totalt nyt garn: 3350g donationer til neonatal tæpper 3000g
 • garnforbrug 2010
  forbrug: 5143g (lager 3774g nyt garn: 1369g) indkøb: 3575g gaver: 1050g total nyt garn: 4625g
 • garnforbrug 2009
  lagerforbrug 2611 g, samt 2272 g forbrugt af 8550 g nyindkøbt garn - ialt forbrugt 4883 g
 • garnforbrug i 2008
  indkøb : 7775 g (2318 forbrugt), lager: 3670g , ialt 5988g
 • forbrugt i 2007
  4380 gram lagergarn

« Låne-ugle | Main | For hvor kom ægget ellers fra... »

Comments

dorthe walsh

Karma is a bich som min datter vil sige det :)

Ellen

Jeg husker det - men var jo også 10 år ... jeg husker, at mine forældre var meget chokerede og påvirkede af, at JFK var blevet skudt.
Charlotte sagde engang til mig: "Mor ... dengang i middelalderen, da du var barn - havde I da fjernsyn?"

Kirsten

Haha, jeg lå også trygt og godt i moders mave, så jeg husker det heller ikke, men kan dog med sikkerhed sige at fjernsynet viste en mindeudsendelse d. 15 marts '64, for den så min mor med veer, inden hun gik ind ved siden af og lige klarede den der fødsel :-)

Anne

Så gamle er vi heller ikke - jeg var 1 år og husker det ikke :-) - gad vide om forældrene husker det? God weekend til jer.

Linda

Ja, Oskar udbyggede lige samtalen imorges: hvad! Er du snart 50 år? Og far er ikke engang 30! Måske er han kun 40?

Jeg er straks gået igang med at lære ham tallene, vi startede med 0 tabellen :o)
god weekend til dig også!

Lisbeth

Og selvom jeg var kommet ud af min mors mave, er det altså ikke meget, man husker som 4, næsten 5 årig. Jeg kan dog huske, jeg fik en dukke til jul, og det var vist året før, men jeg er ikke helt sikker. Og jeg husker intet om, hvad jeg lavede, da jeg hørte, at JFK var skudt. Ikke engang at jeg hørte det..... Så gamle er vi altså heller ikke, vel!!! God weekend.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment