My Photo

Garnbalance

 • garnforbrug 2012
  forbrug: 2900g (lagergarn: 2062g, nyt garn 838g) indkøb: 1400g + gaver: 650g = totalt nyt garn: 2050g
 • garnforbrug 2011
  forbrug: 4584g (lagergarn: 3113g, nyt garn 1471g) indkøb 2200g + gaver 1150g = totalt nyt garn: 3350g donationer til neonatal tæpper 3000g
 • garnforbrug 2010
  forbrug: 5143g (lager 3774g nyt garn: 1369g) indkøb: 3575g gaver: 1050g total nyt garn: 4625g
 • garnforbrug 2009
  lagerforbrug 2611 g, samt 2272 g forbrugt af 8550 g nyindkøbt garn - ialt forbrugt 4883 g
 • garnforbrug i 2008
  indkøb : 7775 g (2318 forbrugt), lager: 3670g , ialt 5988g
 • forbrugt i 2007
  4380 gram lagergarn

« Nedtælling | Main | Det var en lørdag aften... »

Comments

Christine

Kan man ikke udlevere p-piller til psykologer?
Eller måske ønsker de bare at forlænge deres arbejdsopgaver.....
Håber, I får lidt ro på. Vi skal have set noget dr. Who på et tidspunkt!

Fuglemamma

Det er godt at du har noen fine små adventsgaver å glede deg over, og lys gjør alltid godt i desember, men det høres da jammen litt hardt ut nå. Jeg tror det er en god start å si fra til seg selv og andre om at nå går det altså ikke, og så håper jeg at du får hjelp av dine sjefer og kollegaer til å finne en måte å spise opp prosjektelefanten som ikke tar livet av elefantsspiseren. Og den tapre lille ungmøen din, det skal liksom ikke være lett å være psyk, man skal jammen ha krefter til å ta i mot hjelp også. Håper at det faller til ro når byttet er vel overstått. Ønsker deg en lys 9. desember.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment