My Photo

« Early bird | Main | Alternative stjerner. »

Comments

Linda selv

Uh, jeg tror ikke at jeg ryger på IG; så skal der noget andet ud først.
Og dejligt at "se" jer, og opleve at der stadig er nogen der kigger forbi.
Fuglemamma, jeg har prøvet at justere lidt på filteret til det næste indlæg. Vi er forhåbentlig på halvfode imorgen, efter to dage på langs (3 for Oskars vedkommende), han virker i hvert fald frisk, og jeg satser på panodil.

Angelika

hej Linda,
jeg er også på IG, men det kan slet ikke erstatte bloggen. Det er fint med hurtig respons, men en rigtig kommentar i hele sætninger kan ikke sammenlignes med et hurtigt "like" :-)

kh
Angelika

Ellen

Jeg tror nu også, at IG snupper flere bloggere end FB gør - der er den samme hurtige respons, og man slipper for alt det überirriterende fyld, der er på FB.
Jeg er lige hoppet på IG-vognen, men det et supplement og ikke en erstatning, da det aldrig vil kunne erstatte bloggen for mit vedkommende; dertil er der alt for mange ord i mig, men til et hurtigt her og nu-billede med en ultrakort tekst er det helt fint.

Fuglemamma

Jeg røk visst fortsatt i spamfilteret...

Kortversjonen: instagram er dopamin, blogg er fint, godt å se deg, god bedring!

Helle Klitgaard

For mig er det Instagram som får de hurtige indlæg - og jeg får den hurtige respons :)

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)