My Photo

« Optur, nedtur, optur... | Main | Selvangivelse »

Comments

Linda

Tak Christunte, også for at kigge forbi : o)

Christunte

Jamen dog! Velkommen tilbage.....

Linda

Haha ja, Angelika, vi glemmer aldrig hendes tidlige bagværk! I dag bager hun helst med en medhjælper, da hun er så usikker på om hun har læst det rigtigt eller gør det rigtigt. Det er meget hyggeligt, og kanelsneglene blev supergode.

Angelika

hej Linda,
dejligt at se dig i blogland :-) Måske er vi heldige og kan lokke flere til at genoptage deres blog.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på et indlæg du engang har skrevet, om hvordan din datter ville bage og mente at opskriften kun var en retningslinie som hun ikke behøvede at følge ;-) Jeg håber at det er gået bedre i dag :-)

strikkeglade hilsner
Angelika

Fríða

dejligt at "se" dig igen, og jeg håber du bliver ved at skrive her.
kh.fra Island
Frida

Linda

Den mindste er blevet kæmpestor og højere end mig! Ja, vi ses til festivallen - nu kom jeg da lige i tanke om betalingsfristen, den var her midt i juni!

Ellen Nielsen

Det er hyggeligt, at du er vendt tilbage til blogland - jeg synes også, at der er for mange, der stopper bloggeriet, men alting har jo sin tid. Lad os holde det i live!
Tillykke med Oskar - den mindste er ved at blive stor.
Ses vi til webstrikfestivallen i år?

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)